Pályázati lehetőségek a 2021-2027 közötti időszakban III – A Magyar Akvakultúra- Fejlesztési Operatív Program

Magyarország a 2021-től kezdődő pénzügyi ciklusban minden korábbinál több, 51,3 milliárd eurónyi Európai Uniós fejlesztési forrást használhat fel. Cikksorozatunkban röviden összefoglaljuk a támogatási rendszer alapvető céljait.

I. Az operatív program indokoltsága

Cél a fenntartható, innovatív technológiákat alkalmazó hazai halgazdálkodás előmozdítása, a termelői bázisok és a halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztése, a fogyasztók minőségi haltermékekkel való ellátása. A fenntartható természetes vízi halgazdálkodás támogatása őshonos halállomány nevelésével. Fenntartható akvakultúra beruházások hatékony víz- és energiahasználattal, alternatív energiaforrásokkal, illetve a környezetterhelés csökkentésével. Innováció támogatása a halgazdálkodásban. Termelői szervezetek létrehozása. Halfeldolgozás és halmarketing.

II. Az operatív program tartalma 

A természetes vizek halállományának növekedése, a vízfolyások ökológiai állapotának és a víz minőségének figyelembe vételével. Modern, innovatív, fenntartható technológiára épülő haltermelés és feldolgozás. A meglévő haltermelő telepek és feldolgozó üzemek bővítése, korszerűsítése és újak létesítése. A halászati és akvakultúra-termékek, valamint az akvakultúra ágazat ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása. Az akvakultúra-ágazat piaci pozíciójának erősödése.

III. Az operatív program felépítése

Az operatív program két prioritási tengelyt tartalmaz:

1.       A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások megőrzése

2.       A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása

 1. Prioritási tengely: A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások megőrzése

Cél a természetes vizek halállományának növelése, a vízfolyások ökológiai állapotának és a víz minőségének javítása. További cél a már meglévő, komplex és az édesvízi akvakultúra, valamint a természetesvízi halászat helyzetéről minden szempontból kielégítő, pontos képet adni tudó adatgyűjtési rendszer továbbfejlesztése az adatszolgáltatók terheinek csökkentése mellett, gyorsítva a rendszerek közötti adatáramlást.

1. Egyedi célkitűzés: Hozzájárulás a vízi biodiverzitás és ökoszisztémák védelméhez és megőrzéséhez

2. Egyedi célkitűzés: A hatékony halászati ellenőrzés és nyomon követhetőség, valamint a tudományos alapú döntéshozatalhoz szükséges megbízható adatok támogatása 

2. prioritási tengely: A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása

Cél a meglévő termelői bázisok és a halgazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztése, új termelői bázisok létrehozása, a tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése és növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrásokkal, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása. További cél új fajok termelésbe vonása, az intenzív, innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése, a halfeldolgozás támogatása és ezzel a fogyasztók minőségi haltermékekkel való ellátása. Kiemelt hangsúlyt fektet a program a munkakörülmények javítására és stabilitására, valamint a kutatás és termelés közötti tudástranszfer támogatására, illetve a további tudományos ismeretek létrehozására a K+F projektek támogatása által.

1. Egyedi célkitűzés: A fenntartható akvakultúra tevékenységek támogatása 

2. Egyedi célkitűzés: A halászati és akvakultúra termékek marketingjének, minőségének és hozzáadott értékének, valamint ezen termékek feldolgozásának támogatása

                                                                        Folytatjuk!