Ahol minden elkezdődött: Gießen

Gödöllőnek 16 testvérvárosa és 2 partnervárosa van. Úgy érzem, hogy Gödöllőn már korábban is megadtuk a tiszteletet ezeknek a városoknak, amit egyik főutunk elnevezése is bizonyít. Ennek kapcsán felvetődött bennem, hogy vajon elegendő ismerettel rendelkezünk-e mi, Gödöllő lakosai a választott „testvéreinkről”?

Tudom, hogy számos lakótársam nálam több és érdekesebb ismeretanyagot tudna átadni választott testvéreinkről, ezért kérem őket, hogy egészítsenek ki, szükség esetén korrigáljanak! Köszönettel elfogadom. Amikor elkezdtem átgondolni, mit is tudok róluk, rájöttem, hogy néhányat igen jól, másokat kevésbé, egyeseket szinte egyáltalán nem ismerek. Sorozatunkban ezért megpróbálom közelebb hozni hozzánk ezeket a településeket részben irodalmi forrásokra, részben saját élményeimre, érzéseimre támaszkodva.

Ezt a várost, Gießent egyfelől azért említem elsőként, mert vele alakult ki az első kapcsolatunk (1988), másfelől pedig azért, mert igen sok személyes élményem (érzésem) is fűz hozzá.

Földrajzi elhelyezkedése, környezete, történelmi gyökerei és jelene

Gießen régióközpont, Németország Hessen tartományában, Frankfurttól mintegy 60 km-re északra fekszik. A környéke változatos, kisebb tavakkal, folyókkal szabdalt természetvédelmi terület. Gießen neve maga is a vízre utal. A város a legnagyobb folyó (Lahn) két partján helyezkedik el. Története a 750-es évekig vezethető vissza, de írásos dokumentumokra támaszkodva az alapítását 1152-re teszik (amikor nálunk II. Géza uralkodott). A Gießen név először 1197-ben jelenik meg a leírásokban, de 1248-ban már városként említik. Lakosainak száma megközelíti a 90 ezer főt, amibe nem tartozik a mintegy 20 ezer fő egyetemista. Az eltelt évszázadok történelmi eseményei nem hagyták érintetlenül a város életét sem, amelyek közül több is jelentős pusztítással járt – anyagi javakban és emberéletben egyaránt. A legborzasztóbb traumát a város 1945-ös szőnyegbombázása jelentette, amikor a közép- és újkori épületek nagy része romhalmazzá vált. De a város újjáépült, és most nagyon sok impozáns létesítménnyel büszkélkedhet. Érdekesség, hogy a II. világháború után 2007-ig Gießenben volt az amerikai hadsereg németországi bázisa. Ennek egykori épületeiben jelenleg az útlevél nélkül Németországba érkezők vannak elszállásolva.

Justus von Liebig Egyetem

Nevezetesebb épületei

Gießen már 400 éve egyetemi város, így a legrangosabb épülete most is a Justus von Liebig Egyetem. Az egyetem jelentette a kiindulópontot testvérvárosi kapcsolatunk megkötésénél, amiről a következő részben fogok részletesebben írni. Nevezetességei között a teljesség igénye nélkül megemlíthetjük még a neoklasszicista stílusban épült városi színházat, a röntgen emlékművet, több múzeumot, vagy Németország legrégebbi botanikus kertjét. Az egészségügyi intézmények közül említésre méltó a Vitos Marburg elnevezésű szociálpszichológiai klinika, amelynek helyén 1941-45 között a rosszemlékű „nemzetiszocialista borzalom” működött.

A folytatásban a kapcsolat kialakulásának előzményeiről, eredményeiről, valamint személyes tapasztalataimról mesélek.

Dr. Máté András