Újabb sportszakmai siker

Nemrégiben kötött együttműködési megállapodást egymással a nagymúltú MTK Budapest és a Gödöllői Sport Klub labdarúgó szakosztálya, most pedig egy újabb elismerésben részesült a helyi egyesület.

Fennállása óta a legnagyobb sportszakmai sikert érte el a Gödöllői SK labdarúgó szakosztálya: a nyártól tehetségközponttá alakul.

A Magyar Labdarúgó Szövetség kialakítja az egész országot lefedő, megyei és régiós utánpótlásképző-centrumok hálózatát. A cél a regionális tehetségközpontok szakmai és szervezeti fejlődésének elősegítése, az azokban folyó munka ellenőrzése és teljesítmény alapú finanszírozásának kialakítása. Az elnökség – a Double Pass objektív visszajelzései alapján – választotta ki azokat az utánpótlásműhelyeket, amelyek területi alapon segítik elő a legtehetségesebb fiatalok kiválasztását és fejlődését.

Annak érdekében, hogy a kezdetektől fogva, egészen kisgyermek kortól biztosítva legyen a megfelelő minőségű szakmai munka, a kiválasztás, valamint a tehetségek felfelé áramoltatása országszerte akadálymentesen és szakszerűen történjen, az akadémiai és a tehetségközponti szintekhez illeszkedve létrejött egy körzetközponti szint is. Az akadémiai munkát alulról előkészítő képzési, kiválasztási rendszer teljessé vált.

Az így kialakult átlátható és számon kérhető országos képzési rendszertől azt várja az MLSZ, hogy az

arra hivatott gyermekek, játékosok az ország bármely területéről megtalálhassák útjukat az óvodától az iskolán át, akár a legkisebb sportegyesületből indulva az akadémiai szintig.

A független nemzetközi szakmai auditáló cég, a Double Pass az MLSZ elnöksége által meghatározott szempontok alapján 2020 őszén részletesen felmérte a Bozsik-központként működő 73 utánpótlásnevelő sportszervezetet, és a minősítések alapján javaslatot tett a Tehetségközpontok (TK) kiválasztására. Annak érdekében, hogy a fiatalok számára  a műhelyek az országban mindenhol könnyen elérhetővé váljanak, megyénként jellemzően egy-egy Tehetségközpontot jelölt ki az Elnökség.  Egy-egy TK-hoz, az ugyanazon megyében tevékenykedő Körzetközpontokból érkeznek a játékosok. A területi alapon szervezett Tehetségközpontokban főállású, képzett, ambiciózus szakemberek foglalkoznak az ifjú labdarúgókkal. Az itt dolgozó edzők feladata lesz a U15-ös korosztálynál fiatalabb gyermekek megfelelő egyéni képzése, és a legtehetségesebbek felkészítése az akadémiai szint elérésére. A legrátermettebb játékosok innen kerülnek majd az akadémiákra. 

Gödöllő tehát tehetségközpont lett, amely méltó elismerése a GSK labdarúgó szakosztályánál folyó több évtizedes munkának. Gratulálunk Rózsavölgyi Sándornak és stábjának! Ezzel a döntéssel Gödöllő megyei jogú városokkal kerül egy napon említésre.