Ma van a hűség napja

1921-ben e napon tartottak népszavazást arról, hogy Sopron Magyarországhoz vagy Ausztriához szeretne tartozni. A szavazók nagy többsége hazánk mellett tette le a voksát. Ezért hívják Sopront a hűség városának.

A kormány 2001-es rendelete alapján a hűség napjának nyilvánította december 14-ét, annak emlékére, hogy a 1921. december 14–16-án Sopronban és környékén megtartott népszavazáson a lakosság többsége a Magyarországhoz tartozás mellett döntött. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy a trianoni békeszerződést módosították.

A voksoláson a lakosság 65 százaléka a Magyarországhoz való tartozásra szavazott. 

A népszavazásnak volt egy rendkívül fontos előzménye, amely nélkül valószínűleg ma Sopron egy színtiszta német város lenne az osztrák határ túloldalán, ez pedig a Lajtabánság.

A magyar katonai alakulatokat 1921. augusztus 26-án kivonták, de helyükre azonnal bevonultak Prónay Pál és Héjjas Iván szabadcsapatai. A benyomuló osztrák katonákat és csendőröket a felkelők megállították Pinkafőnél és Ágfalvánál, a harcokban az osztrákok három, a magyarok egy embert vesztettek. A körülbelül háromezer különítményesnek tevőleges támogatást nyújtott Ostenburg Gyula, Sopron parancsnoka is.

A Rongyos Gárda hősies fegyveres ellenállásának köszönhetően létrejött miniállam alig egy hónapig létezett, szimbolikus értéke azonban felbecsülhetetlen. A Prónay Pál és Héjjas Iván „rongyos” katonái által életre hívott testvérállam a hadseregét szélnek eresztő Magyarország egyik sikertörténete volt. A Lajtabánság ugyan megszűnt 1921. november 5-én, ám a katonai akció hatására kikényszerített népszavazás eredményeképp Sopron és környéke megmaradt csonka hazánk határain belül.

Magyarország Kormánya 2001-ben a népszavazás emlékére december 14-ét a Hűség Napjává nyilvánította.