/

Egy nép azt mondta: elég volt!

Október 21-én az 1956-os forradalom emlékére rendezett egyesületünk történelmi beszélgetést, amely beszélgetésnek a Gödöllői Premontrei Apátság adott helyet a Premontrei Auditóriumban! Meghívott előadónk, a témánk szaktekintélye Máthé Áron, történész, szociológus, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának alelnöke volt!

A rendezvényen Gödöllő csaknem minden gimnáziumából és általános iskolájából vettek részt diákok, így többek között a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Török Ignác Gimnázium, Református Líceum, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola diákjai is képviseltették magukat egyesületünk megemlékezésén.

Az este során az ’56-os forradalom előzményeit, eseményeit és máig tartó utóhatásait vizsgáltuk meg. Az 1956-os évszám hazánkban mindenkinek mond valamit, azonban egyre kevesebben vannak azok, akik átélték egy diktatúra borzalmait, és még kevesebben azok, akik átélték a forradalmat.

Máthé Áron történész

Bibó István a 20. század legnagyobb magyar történésze úgy fogalmazott, hogy „a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” Az általam sokszor idézett mondat mögöttes tartalma és Bibó életműve azonban egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy a szabadsághoz és félelemmentességhez erős identitás szükséges, amelynek megerősítését elsősorban a fiataloknál kell elkezdjük. A kérdés valójában úgy vetődik fel, hogy a magyarság vagy visszafordul erős nemzeti, vallási és kulturális gyökereihez , vagy, nos hát ez a vagy annyit jelentene, hogy 1000 év múlva az a szó, hogy magyarság csak a régészek számára értelmezhető információ lenne. ‘56 nem pusztán egy történelmi esemény, idea vagy fogalom, hanem az igazság legtisztább kikristályosodása, így ez az igazság volt a mai este témája.

Wisznovszky Tamás

A beszélgetés során számos izgalmas kérdést feszegettünk, mint például Nagy Imréét, aki az ’56-os események egyik leginkább ellentmondásos és mai napig legtöbbet vitatott személyisége. Kifejtettük, hogy annak ellenére, hogy Nagy Imrét nemzeti hősnek tekintjük, ő volt a kommunizmus egyik kiépítője is hazánkban, hiszen már a világháborút követő földosztásnál is jelentős szerepet vállalt, valamint október 23-án még ő is ellenforradalomnak bélyegezte az eseményeket! Végül az ország miniszterelnökeként a forradalom mellé állt, és utolsó nagy tetteként mindenféle együttműködést megtagadott volt elvtársaival, nem mondott le, mert nem volt hajlandó utat nyitni a Kádár-rendszer jogi legitimálásához.

Wisznovszky Tamás

Máthé Áron történész előadást tartott a gödöllői fiataloknak 1956. október 23-ról.