Interjú Kolozs Csabával, a Szövetség Gödöllőért vezetőjével

– Hogyan értékeli az önkormányzati választás eredményét?

– A Gödöllőn változást akarók többséget alkottak, mi ehhez tartjuk magunkat. Most azon kell dolgoznunk, hogy a közel 30 éve meglévő viszonyokat megpróbáljuk Gödöllő és a gödöllőiek érdekében megváltoztatni! Természetesen a számokat és a helyzetet másképp próbálják magyarázni a Lokálpatrióta Klub szereplői, próbáltak és most is próbálnak politikai és egyéb alkukat ajánlani a hatalmuk megtartása érdekében. 

Polgármester úr egyenként hívogatta be képviselőinket, hogy így próbálja meggyőzni és megosztani őket. Számunkra azonban csak egy cél van: az, hogy a ránk szavazók akarata szerint változást érjünk el Gödöllőn, és ne asszisztáljunk az eddigi káros folyamatok továbbviteléhez.

– Mi történt a választás, vagy inkább az alakuló ülés óta?

Az együttműködés csak a szavak szintjén valósult meg, azt nem követte konkrét cselekedet. Folyamatosak a csúsztatások, a tudatos manipulálások. Lehet egyenes gerincről beszélni, de a tények ezzel ellentétesek. 

Egyetlen példát emelnék ki. Az alakuló ülés előtt az informális és formális egyeztetéseken is elhangzott a polgármester úrtól, hogy Bárdy Péter mellett Pelyhe Józsefet jelöli alpolgármesternek. Az alakuló ülésen azonban kiderült, hogy Bajkó Norbertet kérte fel erre. Hatalmi érdek miatt az eddigi alpolgármestert, a Lokálpatrióta Klub jeles tagját ejtették egy 34 szavazatot kapott jelöltért. Mi ez, ha nem a gödöllőiek akaratának megcsúfolása. Aztán pedig azokat, akik jogos nemtetszésüknek adnak véleményt, a helyi gödöllői pártlapban gyalázzák meg. Gyerekeket, támadnak? Hova jutottunk? Mi nem pártpolitikai, hanem szakmai alapon döntünk. Ezt polgármester úr is érzi és látja, ezért embereivel tudatosan a kormányzati politikát gyalázza, holott neki a gödöllőiek érdeke mentén kellene helyi és országos együttműködéseket kialakítania. 

De erre képtelen, és már énsem csodálkozom, ha más tárgyalópartnerekkel is úgy egyeztet, és úgy tartja meg ígéreteit, mint velünk tette, teszi. Mi az együttműködést másképp gondoljuk és tesszük, erre álljon itt az a példa, hogy Bárdy Péter alpolgármesterségét mindenki támogata: mi ez, ha nem szakmai döntés? 

Ahogy mondani szokták, a víz elvált a májtól, a szó elszállt, az írás megmaradt, a hatalom megtartása további megalkuvások árán, de végül is sikerült, és a valós teljeskörű együttműködésre így esély sincs. Kár érte! Adott ügyek mentén kell, hol pajzsként védeni Gödöllőt, hol kardként harcolni érte! Pedig mennyivel eredményesebb lenne, ha együtt lehetne működni. 

A konstruktív ellenzéki szereppel nincs gondunk, a gödöllői emberek tudják, hogy mi történt, számunkra pedig sohasem a pozíciók megszerzése, hanem a munka, a Gödöllőért vállalt feladatok az irányadók. Azóta több testületi ülés volt, ahol minden erőnkkel azon voltunk, hogy hangot adjunk annak, ha vagyonvesztés érné a várost, vagy azt láttuk, nem a jó gazda szerepe valósulna meg.

Mert például a tüdőgondozó telkének áron aluli eladása ezt jelentené. És természetesen mellé állunk azon törekvéseknek, amelyekkel bármilyen értéket tudunk támogatni városunkban, ilyen volt a Premontrei Apátság templomának és sportcsarnokának építési jóváhagyása.

– Tud-e változást hozni a gödöllői közéletbe a Szövetség Gödöllőért szűk kisebbségben lévő képviselőcsoportja?

– A gödöllőiek képviseletét vállaltuk, értékeinkből, elkötelezettségünkből nem engedünk, az elképzeléseinkért a jövőben is kiállunk, érvényre jutásáért mindent meg kell tennünk! Ezt nem erodálhatja semmilyen politikai alku, a mi felelősségünk ennél sokkal több. Ha a lokálpatrióta képviselők ezt nem teszik meg, és a vezetőjük felé tanúsított lojalitásuk határtalan marad, akkor majd mi tartunk tükröt folyamatosan polgármester úrnak. A Szövetség Gödöllőért csapata nem csupán a képviselőtestületben és a folyamatos, transzparens kommunikációval szeretné képviselni a változásra szavazó polgárok akaratát, hanem számos programmal készülünk, az ifjúság be-vonásával szeretnénk aktívan részt venni a gödöllői fiatalok életében, valamint az időseknek is szeretnénk a segítségükre lenni a jövőben. Erkölcsi felelősségünk, hogy Gödöllőn visszaállítsuk a szolgáló intézmény alapú önkormányzatiságot, ahol a gödöllői emberek vannak mindig az első helyen.

– Érzékelik-e, hogy átalakulási folyamatok kezdődnek, vagy minden a régi kerékvágásban halad?

– Mi szeretnénk a változást, és a gödöllői emberek ennek hangot is adtak október közepén. Polgármester úr és csapata ezt nem így látja, és próbálja elérni, hogy ezzel ne foglalkozzunk, mert szerintük a számok mástnak, de nekünk most már együtt kell dolgoznunk, persze úgy, ahogy ő akarja, vagyis amint az elmúlt 29 évben történt, számára ez jelenti az együttműködést. Az átalakulás ettől függetlenül furcsa módon vette kezdetét, hiszen elkezdték házon belül a tisztogatást, ami azért is érdekes, mivel ők kampányoltak végig azzal, hogy ha mi vennénk át Gödöllő vezetését, akkor elbocsátjuk az embereket a hivatalból. Nem tudjuk még, hogy ez szimplán 

paranoia vagy valós okok állnak az elbocsátások mögött, mindenesetre a kölcsönös bizalom már nem a régi, ami minden esetben a vezető felelőssége, ezt egy jó vezetőnek látnia kell. Az is az ő felelőssége, hogy mögötte áll egy kabinetfőnök is, akinek úgy látszik, hogy a szava szent és sérthetetlen, nagyon sok pénz fölött diszponál egymaga, amivel sokan a hivatalban sem értenek egyet. 

       Mint ahogy az is polgármesteri felelősség, ha felkéri a választás után a „mérleg nyelvét” jelentő személyt alpolgármesternek. Sokan támadják az alpolgármester személyét, de személy szerint úgy gondolom, hogy „jókor volt jó helyen” és kihasználta a lehetőséget, amivel bár erkölcsileg nem értünk egyet, mégis látnunk kell az ok-okozatot: azért tudja ellátni ezt a megbízását, mert felkérték rá. A hatalom szeretete, a régi folyamatokhoz való ragaszkodás minden józan döntést felülír, így aztán látható, hogy a másik oldalról nem várható változás, hiába mondott erről véleményt a gödöllőiek többsége. És aki a sorok között tud olvasni, érzi és érti azt is, hogy mi lehet annak a hátterében, hogy egy konzervatív értékelvű lokálpatrióta képviselő visszaadta mandátumát.

– Lesz-e a jövőben együttműködés Gémesi Györggyel és a lokálpatrióta képviselőkkel?

– Az első lépésünk ez volt, és elfogadtuk az informális és formális találkozókra való meghívást, ahol az lett volna a cél, hogy a választások után kialakult helyzetet látva Gödöllőért közösen tegyünk és a várost együtt állítsuk fejlődési pályára. De ahogy említettem fentebb, ennek semmi jelét nem láttuk. Polgármester úr politikai alkuk mentén a saját hatalmát akarta bebiztosítani. Számunkra csak egy út lehetséges, a választói akarat tiszteletben tartása, a fejlődés előmozdítása, de ő ehelyett folyamatosan azt hangoztatta, hogy már a jövő évi keret 80-90%-a előre elrendeltetett és a várost üzemeltetni kell, ebben nincs mozgástér. Mi ezt teljesen másképp látjuk, nagyon sok feleslegesen elköltött tételt hagy a város a büdzsében, 6 piaci alapon működő vállalata 6 gazdasági vezetővel, könyvelővel és telephelyen működik, vagyonvesztések történnek bizonyos döntések mögött, mögött, szétaprózva és a város különböző helyszínein működnek a hivatal  egységei, nem tud együttműködni a  kormányzattal a városvezető, és így  rengeteg pályázati forrástól esik el a város. Ezen kívül nincsenek hosszú távú koncepciók a döntések mögött, akár közlekedésfejlesztési, akár turisztikai, akár vállalkozásfejlesztési modellek mentén gondolkozva. De az Egyetemmel sincs meg a harmonikus kapcsolat, amiben rengeteg potenciál lenne. Nagyon nehéz úgy együttműködni, hogy minden mögött politikai szándékot kell keresni, és nincs meg a változásra való hajlam, amivel Gödöllő nyerhetne. A rövid 2 hónapos időszak alatt sokszor elmondta, hogy őt átverték a múltban, így bizalom felénk sincs. Ezért nekünk innentől a gödöllőiekkel kell együttműködni, tőlük kaptuk a felhatalmazást, hogy változás legyen a városban.

– Mi lesz a gödöllőiek 10+1 pontjával?

– A gödöllői költségvetést érintő pontokat bevisszük a költségvetés tervezéséhez, meglátjuk, hogy ez valóban fontos-e a város vezetőjének. Szeretnénk a kommunális adót eltörölni, minden városrész kapjon fejlesztéseket, legyenek emelt szintű útfelújítások, járdaépítések és a csapadékvízelvezetési gondok is oldódjanak meg, ahol ez még mindig probléma. Forgalomtechnikai kérdések és térfigyelő rendszer-bővítési feladatok is vannak szép számban. Ezen felül bízunk abban, hogy polgármester úr leül tárgyalni a kormányzattal, amiben a segítségére tudunk lenni

Mi nem kaptunk olyan pozíciót és jogkört, hogy közvetlenül és teljeskörűen tárgyalni tudjunk a kormányzattal, ezt neki kell megtenni. Reméljük, eljön az idő, hogy a városunk vezetője legyőzi a sértettségét, és az általa oly sokat szidott kormánnyal képes lesz párbeszédet folytatni Gödöllőért.

– Mi a Szövetség Gödöllőért képviselőcsoport legnagyobb felelőssége és feladata?

– Ahogy az elmúlt évek során megtanultam, a vállalkozás sikerének záloga is a párbeszédképesség és a csapatmunka. Felelősséggel tartozunk a ránk bízottakért, a közösségért, így az ő érdekükben kell mindig a megegyezést keresni, azaz párbeszédet folytatni és kompromisszumokat kötni, de nem politikai alkukat, ahonnan hiányzik a választói akarat. Ebben pedig elsődlegesen a Szövetség Gödöllőért bázisának további kiterjesztésére kell koncentrálnunk, és meg kell őriznünk eddigi támogatóinkat, akik látják, hogy nem a saját magunk hatalmát építgetjük, hanem a város jövőjéért aggódunk, és azért dolgozunk. A csapatnak hiteles munkával meg kell hívnia a jelenleginél szélesebb körből mindazokat, akik Gödöllőn a változást óhajtják. Pontosan azért, hogy megvalósulhasson az a program, amelyre Gödöllőn példátlanul sokan szavaztak. 

Személyesen milyen öt évre készül?

Küzdelmes, de egyúttal kihívásokkal teli időszakra készülök. A politikáról és a közéleti munkáról nem teljesen úgy gondolkodom, mint ahogy sokan mások. Ez egy küldetés a számomra, ami a gödöllői emberek mindennapjairól szól, nem a saját akaratom beteljesítéséről. Ha ezt hosszabb távon szem előtt tudjuk tartani, akkor ugyanúgy nézhetünk bele a tükörbe 5 év múlva is, mint ahogy ma. Így tudunk tükör lenni a városvezetés minden egyes döntésénél, és ha kell, akkor konfliktust felvállalva szembe menni minden olyan döntéssel, amit nem a gödöllői emberekért hoznak. Ez a munka minden nap új embert kíván, ha valóban nem a saját, hanem a közösség érdekében tesszük mindezt. És ha kell, és Gödöllő érdeke azt megkívánja, akkor akár az öt éven belül is határozott lépésekre, egy valós új kezdetre lehet szükség!

Most így advent idején a küzdelmek más tartalmat is nyernek, mint más időszakban, de bízom benne, hogy képviselőtársaimmal képesek leszünk végigvinni közös ügyünket, és ezt a velünk szemben ülő képviselőtársaink is látják majd.

– Mit kíván Gödöllőnek karácsonyra?

Engedjék meg, hogy egy Szent Ágoston-idézettel kívánjak mindannyiunknak egymásra figyelésben gazdag, áldott karácsonyt! 

„Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.”