Gémesi kitüntette a főigazgatót, akinek megszüntetett iskolájától 19 milliót követel az állam.

Augusztus 25-én futótűzként terjedt a hír: az állam támogatás csökkentése miatt megszűnik a Faiskola téren található CEAS Gödöllői Angol- Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium. Az országos médiát is bejárt ügybe, annak előzményeibe, valamint a lehetséges következményekbe politikai szereplők is bekapcsolódtak. 

Augusztus 25-e fekete napként vonul be a Faiskola téren található CEAS Gödöllői Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium életébe, mert az oktatási intézmény működése a támogatások csökkentése miatt megszűnt. Érdeklődésünkre Galgóczi Ferenc főigazgató az alábbi sorokat juttatta el szerkesztőségünkhöz:
– Magániskola vagyunk, akik állami feladatot látunk el, erre szerződést kötünk az állammal és így kapunk támogatást a működéshez. Az egészségügyi szakképzésre is kötöttünk megállapodást a minisztériummal (ITM), de az államkincstár nem fogadta el, majd a minisztérium visszamenőleg módosította, de azt sem fogadták el. A mai napon olyan információt kaptunk a támogatásra vonatkozólag, ami jelentősen kevesebb az előzőekhez képest, és ami alapján hiába volt minden kész a tanévkezdésre, nem lehetet felvállalni az indítást, hogy néhány hónap után váljunk működésképtelenné. Ugyanis, akkor már nem vennék át a diákokat más iskolák. Az utolsó pillanatban kellett tíz év után ezt a fájdalmas döntést meghozni. Természetesen, segítünk a diákoknak és tanároknak iskolát találni. Nem maradt más lehetőségünk, mint bírósági úton keresni az igazunkat. Az épület bérlemény, így nem tudjuk, mi lesz vele – fogalmazott Galgóczi Ferenc.

Gémesi György polgármester augusztus 26-án a helyszínen tájékozódott, majd sajnálatát fejezte ki a történtek miatt:
– Az igazgató úr tájékoztatása szerint most kaptak arról értesítést, hogy az előttünk álló tanévre 40 százalékkal kevesebb állami finanszírozást kapnak. Ezt nem tudja kigazdálkodni és így nem lehet az évet elkezdeni. Közel 200 gyerek, a pedagógusok és a szülők kerültek elképesztő bizonytalan helyzetbe. Ma levelet küldtem Vécsey László országgyűlési képviselőnek, hogy járjon utána, miként kerülhettek az érintettek ebbe a lehetet len, kiszolgáltatott
helyzetbe. Nyilván le-
hetősége, joga(?) az
államnak, a politiká-
nak eldönteni, kit ho-
gyan támogat, de az elfogadhatatlan, hogy
ezt ebben az esetben
az érintettek a tanév-
kezdés előtt néhány nappal tudják meg. A jó hír, hogy a pedagógusok és a fiatalok az elmúlt nap után elhelyezkedtek, lesz hol kezdeni az évet. /…/ Az iskola hiánypótló volt, akik ide jártak nem fértek be az “erősebb” gimnáziumokba, de itt tisztességgel leérettségiztek, szakmát kaptak, nyelvet tanultak. Köszönöm mindenki munkáját, szolgálatát.

Szimpátiáját nyomatékosítandó, Gémesi György a járványügyi korlátozások miatt augusztus 27-ére halasztott városi pedagógusnapon a kizárólag általa adományozható Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért medállal tüntette ki Galgóczi Ferencet.

Így reagált a szakminisztérium

Az esettel kapcsolatban az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) illetékese azt állította, hogy a szóban forgó iskola és a szaktárcsa közötti megállapodás alapján a 2020/2021-es tanévre is biztosított volt az állami támogatás.
A nyár folyamán felmerült az is, hogy az iskola technikummá alakul át, ám a kis létszámban végzett szakképzési feladatellátás miatt ez jogilag nem volt lehetséges, ezáltal a kormányhivatali nyilvántartásba vétel sem történhetett meg.

Vécsey László: azon dolgozunk,
 hogy az ügyben sérültek kárát enyhítsük

Miután a felháborodott érintettek mellett Gémesi György is “megszólította”, a történtek tisztázásába Vécsey László országgyűlési képviselő is bekapcsolódott. A kormánypárti honatya a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságánál tájékozódott.

– A részemre eljuttatott információkból az olvasható ki, hogy az iskola fenntartó által történt megszüntetésének szálait június elejétől érdemes figyelemmel kísérni. Már ekkor tudni lehetett, hogy a Kincstár nem a szakképzési megállapodás létét vitatta, hanem azt, hogy az nem az iskola által folytatott és a támogatási igénylésben szereplő képzésre szól. A fenntartónak június 30-ig lett volna lehetősége a 2020/2021-es tanévre az egészségügyi ágazati képzésre vonatkozó támogatási igénylés módosítását, ám ezt nem tette meg. Meg kell említeni, amennyiben a fenntartó élt volna az igénymódosítással, szeptembertől nem csak a gimnáziumi oktatás, hanem a szakképzés után is részesülhetett volna állami támogatásban.
– Az éremnek van egy másik oldala is, amiről eddig senki nem beszélt, érdekes módon, Gémesi György sem – hívta fel a figyelmet Vécsey László. A fenntartónak az állammal szemben a tavalyi elszámolásból – köszönhetően a lejelentett és az elfogadott tanulói létszám-különbözetnek – közel 19,2 millió forintos visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amiről a fenntartónak már júniusban tudnia kellett.

A megszűn(tet)és kimondásának napján mindössze annyi derült ki, hogy az állammal szembeni tartozás összegére 12 havi részletfizetést engedélyezett a Kincstár, úgy, hogy a szeptember-december hónapokra folyósítandó havi csaknem 4.9 millió forint/hó összeget havonta 1,6 millió forinttal csökkenti.
A jelekből ítélve, egyelőre tisztázatlan, hogy miért, a fenntartó ezt nem tartotta elfogadhatónak, ezért inkább kimondta az iskola megszüntetését. Gondolom, számolt azzal, hogy a tartozás ezzel nem szűnt meg, annak teljes összege adók módjára behajtható – hangsúlyozta Vécsey László, aki hozzátette: az oktatási kormányzat, kollégái és ő is azon dolgozik, hogy az ügyben sérült diákok, szülők, pedagógusok kárát enyhítsék.

-ván