GDL Pelikán 13+1 Program

1. számú választókörzetMáriabesnyő, Fenyves
Kovácsné Ambrus Viktória

Ajánlom szíves figyelmükbe Kovácsné Ambrus Viktóriát, az 1-es számú választókörzet (Máriabesnyő és Fenyves) önkormányzati képviselőjelöltjét! Viki háromgyermekes családanyaként már aktivistaként és önkéntesként is sokat tett a körzet tisztaságáért és közösségeiért. Talán szakmájából fakadó szépérzéke miatt is szereti rendben látni a környezetét, ugyanakkor szívén viseli a nehezebb sorsú emberek életét is. Vele biztosított lesz a folytonosság és az, hogy mindenki meghallgatásra talál, így a következő években jelentős mértékben léphet előre a mai napig sajnos külvárosként kezelt körzet.

Kolozs Csaba – polgármesterjelölt

2. számú választókörzet | Antalhegy, Királytelep
Kocsi Tamás képviselőjelölt

Ajánlom szíves figyelmükbe Kocsi Tamást, a 2-es számú választókörzet (Királytelep és Antalhegy) önkormányzati képviselőjelöltjét! A körzet jelenlegi képviselője eddig is sokat tett a lakosságért, megalkuvást nem ismerő módon oldott meg számos problémát. Feladata maradt bőven, amelyek megoldására iskolaigazgatói kvalitásai is predesztinálják őt. Tamás minden körülmények között állja a sarat, de a „frontvonalak” mögött a legjobb pedagógusokra jellemző emberség lakozik, amellyel éppoly fontosnak tartja az egyéni sorsok segítését és a családok nyomon követését. Koncepcionális gondolkodása Gödöllő egész oktatásügyére kiterjed, így ezen a területen is számítok szakmai kompetenciáira.

Kolozs Csaba – polgármesterjelölt

3. számú választókörzet | Blaha
Máthé László

Ajánlom szíves figyelmükbe Máthé Lászlót, a 3-as számú választókörzet (Blaha) önkormányzati képviselőjelöltjét! Laci régi „harcostársam”, akivel rengeteg ponton összekötődik életünk. Értékrendszerünk, életünk alakulása bőven túlmutat egyszerű munkakapcsolaton. Laci Blahán született, egész életében ott élt, ezért ki más lehetne alkalmasabb a blahaiak képviseletére, mint ő? A legmesszemenőbbekig megbízom a véleményében, mert tudom, hogy a legrészletesebben ismeri a körzet problémáit és lehetőségeit. Laci a kastélykápolna, majd a Szentháromság templom irodavezetőjeként, de önkéntes közösségi szolgálataival is sokat tett a szociális területen. Lételeme a nehezebb sorsú embereken való segíteni akarás. Nagyobb terveinek megvalósításában is teljes mértékben támogatom, amely a katolikus óvoda után egy, az idősebbek számára megnyugtató és méltó elhelyezésére szolgáló intézmény létrehozása lenne.

Kolozs Csaba – polgármesterjelölt

4. számú választókörzet | Haraszt
Ifj. Varga Árpád

Ajánlom szíves figyelmükbe ifj. Varga Árpádot, a 4-es számú választókörzet (Haraszt) önkormányzati képviselőjelöltjét! Árpi nem csak szakmája szeretetét, de a közügyekre való fogékonyságot és nyitottságot is génjeiben örökölte édesapjától, aki képviselőként évtizedeken keresztül segítette az önkormányzat munkáját. Árpi a harasztban nőtt fel, ahol most szeretne valamit visszaadni annak a körzetnek, amelytől oly sokat kapott. Három gyermeke segíti őt a fiatalok problémáinak érzékeltetésében, de a körzetben lévő cégek sokaságának munkavállalói által megfogalmazott valós igények is a szemei előtt lebegnek. Nagyon érzékeny az idősek iránt, amely szemléletre szüksége is lesz a körzetben. Az örökvidám jelöltünket már gyermek- és cserkészkora óta ismerem, aki szakmájában már komoly eredményeket ért, így most itt az ideje, hogy a körzetet is olykor műemléki jellegéből felrázva, de értékeire vigyázva gondozza, ápolja.

Kolozs Csaba – polgármesterjelölt

5. számú választókörzet | Kazinczy lakótelep, Röges
Dr. Tóth József

Ajánlom szíves figyelmükbe Dr. Tóth Józsefet, az 5-ös számú választókörzet (Kazinczy körúti lakótelep és Röges) önkormányzati képviselőjelöltjét! Józsihoz és családjához régi barátság fűz. Az elmúlt évtizedekben mindig példa volt számomra, hiszen korban előttem járva azokat a követendő értékeket és utakat mutatta meg nekem, amelyet később magam is igyekeztem betölteni. Sokrétűségére és egészen kimagasló érzelmi intelligenciájára jellemző, hogy édesapaként és nagyapaként éppúgy számíthat rá családja, mint a hallgatói és munkatársai az egyetemen. Nagyon fogékony a határon túli magyarok iránt, nem csoda tehát, hogy Erdélyben is segíti oktatóként a külhoniak boldogulását. Végtelen nyugodt természete irigylésre méltó, amely biztos meghallgatásra talál majd a körzetben élők részéről. Számos kihívás és megpróbáltatás után is olyan szilárd támaszom, akire az egyetem és város összekapcsolódásában, illetve a testvérvárosi kapcsolatokban is bizton számíthatok.

Kolozs Csaba – polgármesterjelölt

6. számú választókörzet | Belváros, Palotakert
Samu Zoltán

Ajánlom szíves figyelmükbe Samu Zoltánt, a 6-os számú választókörzet (Belváros és Palotakert) önkormányzati képviselőjelöltjét! Zoli az általa képviselendő lakótelepeken otthon van, hiszen munkája során a nyílászárók sokaságának cseréjével számos családnak biztosította az otthon melegét. Zoli azonban szívével is örömet szeretne hozni az emberek életébe. Nem kis kihívás két, erős középkorban lévő lakótelep esetében megugrani a kor elvárásait, azonban sikeres vállalkozóként hozzászokott a folytonosan változó környezethez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz. Cégvezetőként tudja és átérzi a helyi kisvállalkozók problémáit is. E szemlélettel, újszerű gondolkodásával, ha támogatást kap, szárnyalni fog, amelynek a lakótelepeken élők látják majd a hasznát. A két lakótelepet egy lehetőségeiben nem teljesen kihasznált, de gyönyörű Alsópark köti össze, így a koncepcionális gondolkodásban ugyanúgy számíthatunk rá, mint a legkisebb problémák megoldásában.

Kolozs Csaba – polgármesterjelölt

7. számú választókörzet | Szent János utca és környéke
Kaiserné Jósvai Ágnes

Ajánlom szíves figyelmükbe Kaiserné Jósvai Ágnest, a 7-es számú választókörzet (Szent János utca és környéke) önkormányzati képviselőjelöltjét! Ágnes már eddig is bizonyította rátermettségét az önkéntességre, amely a nemzetközi és hazai Kolping mozgalom egyik mozgató erejeként közösségi szervező munkájában kiteljesedett. Szükség is van erre a szemléletre az egyik legnépesebb lakótelepen, ahol ismét „össze kell hozni” az embereket, hogy újra egymásra találva, a civil összefogás erejével külsőjében és tartalmában is megújítsák a körzetet, kihasználják a benne rejlő kiaknázatlan kincseket. Mindamellett, hogy Ágnes kiváló kommunikációval rendelkezik, befogadó szellemisége és gazdasági szakértelme elismerést vált ki széles körökben. Nagyon fontosnak érzi a generációkat átívelő gondolkodást, s két kamasz fiúgyermek gyakorló édesanyjaként több, mint küldetésének tartja a fiatalabb korosztálynak biztosítandó kulturált, minőségi kikapcsolódás és szórakozási lehetőségek megteremtésének feltételét.

Kolozs Csaba – polgármesterjelölt

8. számú választókörzet | Csanak, Kertváros
Debreczeni Attila

Ajánlom szíves figyelmükbe Debreczeni Attilát, a 8-as számú választókörzet (Csanak és Kertváros) önkormányzati képviselőjelöltjét! Attila, a GDL Pelikán Szövetségben a városért Egyesület elnökeként ékes bizonyítéka a közéletre való alkalmasságának. Elismert szakember az energetika területén, amely szakértelemre a városnak is szüksége van az energia takarékosság és a zöld átállás jegyében. Nemzetközi rutinja kellő tudást, tapasztalatot biztosít számára, de kiemelkedő diplomáciai érzéke is fontos érték a neve mellett, amelyre a mai modern várospolitikában szükség van. Szeretné a fejlődésben megállt csanaki játszóteret a szabadidő sokféle eltöltésére alkalmas területté varázsolni, valamint szélesíteni a palettát a fiatalok és idősebbek számára egyaránt. A családjából hozott értékrendje alapján a generációk egymásra való odafigyelését és támogatását is szívügyén viseli. Ezért a jó humorral megáldott embert egy kis viccel fűszerezve, amint egy jó társasjátékot, őt is 0-99 éves korig ajánlom mindannyiuk figyelmébe.

Kolozs Csaba – polgármesterjelölt

9. számú választókörzet | Nagyfenyves, Újfenyves
Török Sándor

Ajánlom szíves figyelmükbe Török Sándort, a 9-es számú választókörzet (Nagyfenyves és Újfenyves) önkormányzati képviselőjelöltjét! Sanyival együtt kezdtük az önkormányzatiságot, így ebben a „világban” is éppúgy számíthattam támogatására, mint az élet más területén. A körzet jelenlegi képviselője széles körben elismert, megbecsült szakember, aki mindenkivel szót ért, ezért mindenki elfogadja. Gondolkodása messze fölötte áll annak, amit ma sokan helyi politizálásnak neveznek, ezért minden olyan kvalitással rendelkezik, amely megtestesíti az emberek érdekeit szeme előtt tartó, másokért tenni akaró önkormányzati képviselőt. Diplomatának tanult, ami mindig átsegíti őt a nehézségeken, ugyanakkor pénzügyi szakemberként az egyik leggondosabb őre a gazdasági kérdéseknek. Sanyi annak is a bizonyítéka, hogy ellenzékből is lehet eredményeket elérni, még akkor is, amikor megpróbálják víz alá nyomni. Biztos vagyok abban, hogy újraválasztása és a testületi többség megszerzése esetén az eddigiekhez képest még több eredményt mutathat fel a körzet a ciklus végére.

Kolozs Csaba – polgármesterjelölt

10. számú választókörzet | Alvég, Egyetemváros
Wisznovszky Tamás

Ajánlom szíves figyelmükbe Wisznovszky Tamást, a 10-es számú választókörzet (Alvég, Egyetemváros) önkormányzati képviselőjelöltjét! Tamás a legfiatalabb jelöltünk, egyben hű mintaképe a tenni akarásnak, a korát meghazudtoló szemléletmódnak. Egy rendkívül aktív és agilis fiatalember, akinek mindene Gödöllő. A Premontrei Iskolaközpont egykori diákja az alma mater állandó „vérkeringésében” van, szeretne valamit visszaadni abból a sok értékből, amit itt megtanult. Előszeretettel foglalkozik a végzős diákok felkészítésével, amely mellett országos történelem versenyt szervez. Nevéhez kötődik a helyi várostörténeti túrák szervezése is, amely az idősebb korosztályt is megmozgatja. Kutatásai itthon és külföldön is bizonyítják a munkába vetett hitét. Biztos vagyok abban, hogy ez a mentalitás más helyzetbe hozza az Alvéget és Egyetemvárost az ott élő családokat is, amennyiben bizalmat szavaznak neki.

Kolozs Csaba – polgármesterjelölt