Helyreigazítások „helyett”

Előző lapszámunkban megjelent „Inkasszó, avagy üres a kassza?” és „Nincs új a nap alatt Gödöllőn” címmel megjelent cikkekre vonatkozóan Gödöllő Polgármesteri Hivatala sajtó-helyreigazítási kérelemmel élt.

A hivatal azzal érvelt, hogy a cikkek valótlan tényállításokat tartalmaznak, amivel a Gödöllői Polgármesteri Hivatal személyhez fűződő jogait és a jóhírnévhez való jogát megsértettük. Mivel a két érintett cikk (https://gdl.hu/wp-content/uploads/2023/05/GDL-2023-marcius-web.pdf 18-19. oldal) valós tényeken alapult és szerkesztőségünk ehhez dokumentumokat is kapott, ezért a sajtó-helyreigazítási kérelmet elküldtük mindkét értintett félnek és megkértük, hogy saját nevükben írják le a szerkesztőségnek a hivatal által kért helyreigazítást, ha erre szükség van.

Az alábbiakban ezért szó szerint megosztjuk dr. Hary Attila Áron és Kopeczky Lajos urak levelét. 


Tisztelt Debreczeni Attila elnök és főszerkesztő úr!

Megkaptam levelét a sajtó-helyreigazítási kérelemmel kapcsolatban, amely előtt értetlenül állok. De nem csak azért, mert az összeg a mai napig nem érkezett meg a bankszámlámra, hanem azért is, mert az újságtól kérnek helyreigazítást az általam írt olvasói levél alapján. Megnéztem a Gödöllői Önkormányzat április 13-án tartott képviselő-testületi ülését, ahol Bárdy Péter alpolgármester szemrebbenés nélkül azt állítja, hogy napokon belül visszautalták a hibásan inkasszált összeget, sőt bocsánatkérésre szólította fel azokat a képviselőket, akik vele szemben ülnek, miközben a GDL Pelikán szerkesztőségének küldtem el a nyílt levelem. Érteni vélem a politikai provokációt, de itt és most öntsünk tiszta vizet a pohárba! Bárdy Péter alpolgármester hazudott, amikor azt állította, hogy az összeg megérkezett a számlámra. 

Sőt, ezt fél évvel az inkasszó után tette, majd újabb hónap telt el, miközben semmilyen visszautalás nem érkezett egyik bankszámlámra sem. Bárdy Péter alpolgármester egy nyílt ülés keretében éppen azt tette, amire jegyző úr kér minket, ugyanis ezzel a Szövetségben a gödöllőiekért egyesület és személyem jóhírnevéhez való jogait megsértette. Ezért a bankszámla kivonatok hivatalos másolatát elküldtem a szerkesztőségnek, hogy az egyesületet semmilyen kár vagy következmény ne érje ezzel kapcsolatban és figyelmen kívül hagyja a sajtó-helyreigazítási kérelmet. Bárdy Péter alpolgármester urat a 2022. november 23-án kelt hivatalos végzés után fél évvel ezúton kérem, hogy a testületi ülésen általa elhangzott dokumentáltan megérkezett összegről szóló igazolást mutassa be, amivel hitelesen bizonyítható, hogy a tévesen inkasszált összeget a város napokon belül visszautalta számomra. Továbbá kérem, hogy nyílt ülés keretében kérjen bocsánatot azért, hogy hazugsággal vádolt meg engem és rajtam keresztül az egyesületet, a helyszínen pedig a képviselőket is, miközben mindezt Bárdy Péter alpolgármester úr saját maga követte el!

Az egyesületnek ezúton köszönöm, hogy esetemről írt nyílt levelet lehozta a szerkesztőség, akiknek munkájához további kitartást és sok sikert kívánok!

Tisztelettel: dr. Hary Attila Áron


Mélyen tisztelt Főszerkesztő Úr!

Köszönettel vettem kézhez Rábaközi család (László és Tamás) gödöllői témájában az Önök lapjában megjelent, a város jegyzőjének levelét, amelyben helyreigazításra szólította fel a cikkben leírtak miatt.

Miután az Önök írása személyem, valamint a Rábaközi család együttműködése alapján született egy közös konzultáció után, arra a megegyezésre jutottunk, hogy válaszunk a következő:

Dr. Kiss Árpád Gödöllő jegyzőjének helyreigazítási kérelmét nincs módunkban elfogadni, mert több ponton alapvetően nem a valóságot tükrözi, mintha egy egészen más témáról értekezne konkrétumok nélkül. Egyedüli konkrétum, hogy valóban 2010-ben lett Rábaközi Tamás az ingatlan tulajdonosa, de édesapja, Rábaközi László jó pár évvel előtte megvette és a fiának ajándékozta. Az anyagi veszteség tehát nem kérdőjelezhető meg!

Elismerve a Jegyző Úr jószándékát, ezen ügyben szívesen állunk akár személyesen is a rendelkezésére, hogy elmozdulhasson ez az ügy a hónapok óta megválaszolatlan és valódiságot kerülő helyzetből.

Erdőkertes, 2023. április 28.

Eddigi közbenjárását is köszönve és a továbbiakban is bízva tisztelettel:

Kopeczky Lajos építészmérnök